Webportaal van het FAGG: module voor apothekers-titularissen van een voor het publiek opengestelde apotheek

Via het webportaal van het FAGG kunt u, als apotheker-titularis van een voor het publiek opengestelde apotheek, op een snelle en eenvoudige manier de inspectierapporten van het FAGG ontvangen, consulteren en opvolgen. Daarnaast kan u informatie rond inspecties, uw CAPA-plan (correctieve en preventieve maatregelen) en andere documentatie eenvoudig terugvinden en uitwisselen met het FAGG.

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

Galileelaan 5/03
1210 Brussel

Algemene vragen:
pharmacy@fagg-afmps.be

Technische problemen:
support.portal@fagg.be

Info en documentatie

U vertegenwoordigt een Belgische publieke apotheek

Om toegang te krijgen tot het webportaal van het FAGG wordt uw rijksregisternummer gevraagd. Op deze manier kunnen wij u identificeren als titularis van een apotheek geopend voor het publiek. Deze gegevens worden opgehaald via eHealth.

Uw persoonsgegevens worden enkel bewaard voor het gebruik van de applicatie.

Ik geef hierbij toestemming aan het FAGG voor het gebruik van mijn persoonsgegevens in het kader van de toegang tot de module voor apothekers-titularissen van een voor het publiek opengestelde apotheek.

U hebt altijd het recht om deze toestemming in te trekken. Gelieve hiervoor pharmacy@fagg-afmps.be te contacteren. Stuur een scan/kopie van uw identiteitskaart mee, zodat het FAGG u kan identificeren. Uw aanvraag zal zo snel mogelijk worden behandeld.